Outsourcing-ul poate fi definit ca „utilizarea strategică a unor resurse externe pentru desfăşurarea unor activităţi care, în mod tradiţional, sunt efectuate cu personal şi resurse interne”. Outsourcing-ul constituie de fapt o strategie prin care o organizaţie încredinţează funcţionalităţi majore unor furnizori externi, specializaţi în anumite servicii, care devin astfel „valued business parteners” (parteneri furnizori de servicii cu valoare adăugată).

În prezent, majoritatea managerilor IT consideră outsourcing-ul drept cea mai convenabilă soluţie pentru o companie interesată să devină mai eficientă prin reducerea costurilor şi accesul la tehnologii de ultimă oră, fără cheltuirea de fonduri însemnate pentru cercetare şi dezvoltare. Mai mult decât atât, outsourcing-ul constituie şi cea mai simplă soluţie pentru problema deficitului de specialişti cu care se confruntă ţările occidentale.

Outsourcing-ul nu este un concept de o noutate absolută. Companiile au închiriat întotdeauna servicii din exterior pentru diverse tipuri de operaţiuni interne, tocmai în scopul de a face faţă unor sarcini pe care nu le-ar fi putut realiza pe cont propriu, indiferent că a fost vorba de clădiri, tehnologie, oameni sau alte resurse. Totuşi, diferenţa între simplă „subcontractare” a unor resurse şi outsourcing constă în faptul că outsourcing-ul implică o restructurare mult mai eficientă a unor anumite activităţi de business, folosind parteneriate externe cu firme care au competenţele necesare.

e-Outsourcing-ul denumeşte închirierea unor produse şi servicii IT – dintr-o sursă sau dintr-o varietate de surse de pe internet – care pot fi adaptate la nevoile interne ale unei companii. De exemplu, o companie poate apela la un furnizor de servicii de găzduire web pentru a-i construi şi întreţine situl web, la un furnizor de aplicaţii pentru aplicaţii specifice de front office (CRM) şi back-office (ERP), sau la o firmă de securitate pentru instalarea şi administrarea unui firewall sau a unei reţele virtuale private (VPN). Practic, aceste firme operează pentru compania respectivă ca un departament intern de IT, care se ocupă doar de problemele sale principale. Serviciile amintite pot fi achiziţionate şi sub formă unui pachet oferit de un singur vânzător, care, la rândul sau, preia toate aceste servicii oferite de alţi vânzători.

Costuri reduse de exploatare

Cel mai important motiv pentru care companiile apelează la outsourcing este reducerea cheltuielilor de exploatare. În plus, companiile care doresc să facă totul pe cont propriu trebuie să suporte cheltuieli mult mai mari pentru cercetare, dezvoltare, marketing și lansare. Accesul la o structură mai rentabilă din punct de vedere al costurilor oferită de un furnizor extern, cât și avantajele datorate specializării, sunt de fapt cele mai pregnante motive tactice pentru care companiile apelează la outsourcing.

Se îmbunătățește focusul companiei

Companiile pot să se concentreze pe o gamă mai largă de segmente de business, în timp ce unele detalii operaționale sunt lăsate pe seama unui expert extern. Pentru multe companii, singurul motiv pentru care apelează la outsourcing este faptul că diferite tipuri de activități necesită o mare parte din timpul și atenția conducerii companiei. De cele mai multe ori, rezolvarea problemelor generate de aceste activități se blochează undeva într-un așa-numit „decision gridlock”, la nivelul middle managementului. Acest lucru generează pierderi financiare care vor afecta viitorul companiei.

Se câștigă acces la capabilități world class

Apelând la serviciile unor furnizori specializați, companiile au acces implicit la investițiile acestora în tehnologie, metodologie și oameni – investiții realizate pe parcursul unor perioade de timp considerabile. Printre capabilitățile acestor furnizori se numără și experiența câștigată în domeniul respectiv, prin lucrul cu diverși clienți cu necesități similare.

Resurse interne disponibile pentru alte scopuri

De cele mai multe ori, resursele redirectate prin outsourcing sunt oamenii. Prin încredințarea operațiunilor adiacente unor firme din exterior, compania poate redirecționa acești angajați spre alte activități cu o valoare adaugată mai mare. Angajații ale căror forțe se îndreptau înainte spre interior, acum se pot îndrepta spre exterior, direct spre client.

Funcții de business non-critice

Outsourcing-ul este modalitatea prin care se poate reduce capitalul care trebuie investit în activitățile adiacente ale unei afaceri. Orice companie are de ales: poate achiziționa resursele necesare prin cheltuieli mari, într-o perioadă scurtă de timp și cu rezultate incerte, sau poate delimita exact costurile implicate, prin urmărirea unor proceduri specifice, conforme cu un proiect discutat și aprobat anterior, pe o perioadă de timp bine determinată. Mai mult decât atât, existența unor garanții pentru proiectul în desfășurare este un factor extrem de important atunci când o companie alege calea outsourcing-ului.

Împărțirea riscurilor

Companiile care apelează la outsourcing devin în scurt timp mai flexibile, mai dinamice și mai dispuse să se schimbe pentru a face față noilor transformări impuse de economia actuală. Riscurile asociate investițiilor pe care o companie le face în diverse zone de business sunt enorme. Piețele de desfacere, competiția, legislația, condițiile financiare și tehnologiile se schimbă cu o viteza amețitoare. A ține pasul cu aceste schimbări – mai ales că acestea implică și investiții semnificative în resurse – este foarte dificil. În momentul în care se apelează la outsourcing, aceste riscuri se împart între mai multe companii. Un furnizor de servicii specializate nu face investiții în numele unei singure companii, ci în numele tuturor clienților săi. Prin partajarea acestor investiții, riscurile suportate de o singură companie se reduc considerabil.

Îmbunătățirea producției și eliminarea întârzierilor

Creșterea productivității – mai multe formulare/documente sunt procesate într-un timp mai scurt în afara companiei și, în acest fel, resursele companiei se pot îndrepta spre activitățile de bază. Contractele prevăd termene clare de livrare a produselor sau de finalizare a proiectelor, orice întârziere devenind astfel responsabilitatea companiei de outsourcing. În plus, etapele componente ale unui proiect în derulare pot fi urmărite îndeaproape.

Scalabilitate

O soluție rentabilă care începe moderat poate fi dezvoltată exponențial, fără creșterea cheltuielilor și a resurselor umane. Proiectarea unui astfel de produs se poate executa modular, astfel încât viitoarele adăugiri sau ajustări de concept să poată fi implementate cu ușurință. Costurile pot fi ușor de urmărit și partajat, iar replicarea la o altă scară a soluțiilor deja existente devine un proces cu mult mai simplu și cu un deviz final mult redus.

Beneficii adiționale

  • Soluții specializate, complete, la un nivel profesionist
  • Usurință în instalare și configurare
  • Aplicații integrate, puternice, flexibile și sigure
  • Creșterea acurateții, productivității și eficienței
  • Reducerea sau chiar eliminarea necesităților de stocare
  • Un moral mai ridicat al angajaților – aceștia vor fi implicați mai intens în activitățile în care sunt calificați, ceea ce le va crește respectul de sine.

Beneficii majore se pot înregistra nu numai în ce priveste reducerea costurilor, ci și în ceea ce privește receptivitatea companiilor. Cu alte cuvinte, redefinirea postului, plus o mai bună utilizare a oamenilor și a resurselor la nivel de companie au mari șanse să joace un rol important în luarea unei decizii privind încredințarea anumitor procese interne unor firme specializate.